องค์การบริหารส่วนตำบล

โคกสะอาด

Koksaard Subdistrict Administrative Organization

www.koksaard.go.th

{{boss1.name}}

{{boss1.position}}

สายตรง{{boss1.phone}}

ร้องเรียน-ร้องทุกข์

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อ.หนองแซง จ.สระบุรี

ร้องเรียน-ร้องทุกข์

สถานะ :
เสร็จสิ้น
รายละเอียด
เนื่องจากอยู่ในช่วงดำเนินการจัดซื้อรถขยะ หากจัดซื้อรถขยะเรียบร้อยแล้วจะดำเนินการแจกจ่ายถังขยะในพื้นที่ตำบลโคกสะอาดต่อไปtist

© 2022 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด : www.koksaard.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft